Wie en wat is VMZ?

Wij hebben ons als Verenging Managers in de Zorg als doel gesteld om in 2018 de handschoen echt op te pakken.
Daar waar veel innovaties ontstaan, seminars en beurzen gaan over de ontwikkelingen die eraan komen hebben wij als managers in de zorg een belangrijke verantwoordelijkheid als experts.

VMZ: Koersbepalend in de Zorg

Wij moeten onze kennis en praktijkervaring letterlijk verenigen om samen het verschil te maken en ontwikkeling te toetsen en te borgen in het zorgsysteem. Wij doen dat door onze visie te delen en met elkaar te sparren over de inzichten die het in het dagelijkse zorgsysteem naar boven halen. Vanuit expertise en de praktijk. Dat doen we twee maal per jaar op landelijk niveau en elke maand over specifieke onderwerpen op decentraal/regionaal niveau.

Vakkennis; visie en de praktijk maakt het verschil

Bij VMZ geloven we in het belang van adequate vakkennis. Daarom organiseren we verschillende inspirerende evenementen die volledig in het kader staan van kennisuitwisseling. Want lid zijn van VMZ betekent lid zijn van een kennisnetwerk. Op deze manier blijf je als beslisser in de zorg altijd op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en kun je de juiste beslissingen maken voor morgen.

We willen onze leden inspireren om zichzelf als individu te blijven ontwikkelen en met elkaar nieuwe oplossingen te creëren. 

Deze ambitie reflecteren we met drie belangrijke speerpunten in 2018

  1. Ontwikkelen van de manager om persoonlijk het verschil te maken
  2. Verenigen van kennis en inzichten met vakgenoten en relevante netwerkpartners
  3. Bepalen van koers met Nederlandse stakeholders

Onze leden

Onze leden zijn topfunctionarissen in de zorg die een werkeenheid aansturen op strategisch niveau. Ze leggen rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur en hebben ervaring met management- en leiderschapsvraagstukken.

De leden zijn werkzaam in verschillende zorggerelateerde sectoren, waarvan een verdeling aan de linkerzijde te zien is.