Disclaimer

De website van de VMZ (www.vmz.nu) is bedoeld om leden en overige belangstellenden algemene informatie te verschaffen over de VMZ en haar activiteiten. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de VMZ geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. De VMZ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid c.q. volledigheid van informatie op haar website. De VMZ aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele (schadelijke) gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de VMZ website. Tot slot aanvaardt de VMZ geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg is van feiten, omissies of verdraaiingen in de via deze website verkregen informatie of door derden op deze website toegevoegde informatie die voortvloeien uit een niet toegelaten c.q onbevoegde toegang.

Alle rechten zijn voorbehouden. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de VMZ website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennis genomen.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VMZ worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De VMZ geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.