Van de bestuurstafel, april 2018

 In Nieuws

Het eerste kwartaal van 2018 heeft volledig in het teken gestaan van de nieuwe koers van de VMZ. Onder de inspirerende leiding van Rachelle van der Linden is keihard gewerkt aan een event waarvan we inmiddels kunnen vaststellen: “het was een groot succes”. 

De locatie, het weer, de opkomst, de sprekers, de enorme diversiteit van de deelnemers, de inhoudelijke conversaties en het voortdurend aanwezige geanimeerde gesprek onder het genot van prima eten en drinken en dito bediening; wat willen we nog meer zou je zeggen.

Nou, nog veel meer! Het event was voor de vereniging een nieuwe start als het gaat om de ambitie om tot concrete actie te komen. Actie om daadwerkelijk nieuwe impulsen te geven aan het huidige zorglandschap. Een start ook van een beweging die nu een vervolg moet gaan krijgen om het enthousiasme en de drive die deze dag zo sterk aanwezig waren vast te houden. Daarom nodigen we iedereen die aanwezig was, en ook zij die niet aanwezig waren uit om samen met ons dat concrete vervolg te gaan maken.

Terugkijkend op een mooi congres waarin de vernieuwende ambitie van de vereniging goed zichtbaar werd is het nu zaak om deze vernieuwing verder vorm te geven. Daarbij komen een aantal vraagstukken naar voren waar het bestuur zich de komende maanden over gaat buigen:

  1. Is de verenigingsstructuur het beste construct om verdere vernieuwing te realiseren?
  2. Is de naam van de vereniging, VMZ, wel passend bij de ambities die we hebben?
  3. Is de huidige structuur van contributie betalende leden nog wel van deze tijd of zijn andere arrangementen beter passend?
  4. Zijn we met onze veranderende koers een aantrekkelijke partij voor onze huidige sponsoren en hoe kijken we aan tegen eventuele nieuwe sponsoren?
  5. Hoe gaan we de komende maanden erin slagen de vacatures binnen het bestuur op te vullen?

Een goed gevulde agenda dus. Nu denken wij als bestuur niet dat we “de wijsheid in pacht hebben”, en daarom willen we iedereen graag uitnodigen om mee te denken over deze bestuurlijke vragen. Ook als je niet direct geïnteresseerd bent in een bestuurlijke plek willen we graag horen hoe er gedacht wordt over  dat wat ons te doen staat. Hoe meer input, hoe groter het draagvlak voor verandering, Wij zien graag jullie ideeën tegemoet!

Zo zorgen we met z’n allen voor een bloeiende vereniging die er ook daadwerkelijk toe doet als het gaat om goede zorg!!

Jan Willem Pijpers
Voorzitter VMZ

Recent Posts