Van de bestuurstafel, januari 2018

 In Nieuws

In de laatste nieuwsbrief, eind vorig jaar, sprak ik van een vereniging “under construction”. De afgelopen maanden heeft het bestuur diverse malen met elkaar gesproken over de verdere uitwerking van de in 2017 ingezette koers. Centraal in onze gesprekken stond het verder uitbouwen van deze koers en het ontwerpen van een daarbij passend activiteitenplan. De ambitie van het bestuur en de vereniging is om in 2018 de verbindingen in het zorglandschap nadrukkelijk op te pakken.

Daar waar innovaties ontstaan, waar seminars en beurzen gaan over de ontwikkelingen die eraan komen, willen wij als managers in de zorg onze verantwoordelijkheid als experts nemen.

Wij willen onze kennis en praktijkervaring letterlijk verenigen om samen het verschil te maken. Concreet betekent dit dat we komen met een nieuw programma. Een programma dat we ophangen aan de belangrijkste thema’s in de zorg. Dat willen we niet alleen twee maal per jaar in een landelijke bijeenkomst doen, maar ook lokaal gaan we initiatieven organiseren. Op die manier zorgen we voor groei van het individu, maar ook van het collectief. We zorgen voor inzichten, maar vertalen die ook naar de praktijk.

De eerste bijeenkomst zetten we in het teken van:
Preventie en Gezondheid
“Hoe ziet zorg 3.0 eruit? ” en welke rol spelen wij in dit domein?

De datum voor deze bijeenkomst is vrijdag 6 april 2018.
Zet deze datum vast in de agenda. We zorgen ervoor dat we, traditiegetrouw, een vrijwillig avondprogramma met een overnachting faciliteren.
Plaats van handeling is “De Moestuin” in Utrecht, een leer-werkbedrijf dat volop bezig is met gezondheid. We hebben een interactief en betrokken programma, waar we erg enthousiast over zijn.

De ALV
Ook hebben we ons gebogen over de verdere toekomst van de VMZ. Daarbij hebben we vastgesteld dat het goed is de huidige verenigingsvorm eens tegen het licht te houden, zeker ook omdat we de ambitie hebben te groeien. Passen onze doelstellingen nog wel bij ons huidige ledenbestand? Is een vereniging met leden nog wel toekomstbestendig of moet je aan vernieuwende constructen denken? Is de huidige contributiestructuur nog wel passend of moeten we meer met businessarrangementen werken? Is onze huidige communicatie met de omgeving adequaat en effectief? Zijn we voldoende bekend bij relevante partijen in de zorg? Zijn we voldoende aantrekkelijk voor onze sponsoren of moeten we actief nieuwe of andere sponsoren gaan werven?

Wij willen graag de komende Ledenvergadering gebruiken om als bestuur in dialoog te gaan met de leden en deze zaken wat uitgebreider met elkaar te bespreken en uit te wisselen hoe we als vereniging een zodanige moderniseringsslag maken dat we ook in de (nabije) toekomst een relevante partij in de zorg zullen zijn die ook het verschil kan maken.

Het programma van 6 april laat, anders dan gebruikelijk, geen ruimte voor een ALV. Daardoor moesten we op zoek naar een andere datum en dat is geworden vrijdag 16 maart van 14.00 tot 16.00 uur. We gaan dan ook trachten de leden de gelegenheid te bieden om online deel te nemen (houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten).

Hoe dan ook gaan we een dynamisch en pro-aktief 2018 tegemoet.
Wij hebben er zin in om met elkaar en de leden het verschil te maken en kijken uit naar 16 maart en 6 april!

Jan Willem Pijpers
Voorzitter VMZ

Recent Posts