Van de bestuurstafel, december 2017

 In Nieuws

Het bestuur heeft tijdens de vergadering van begin december het GROW-event geëvalueerd en is inmiddels druk doende te komen tot een aantrekkelijk en innovatief activiteitenprogramma voor 2018.

Hoe dit eruit gaat zien? Daar kan ik jammer genoeg nu nog niks over zeggen. Vlak voor de kerstdagen komen we nog een keer bij elkaar om er alsnog “een klap op te geven”. Begin januari zullen we jullie dan informeren over de goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Een nieuw jaar waarin het bestuur afscheid genomen heeft van Margriet van Egmond en Rik van Dommele en we als nieuwe collega Pacale Franckaert mogen verwelkomen.

We zijn dan met 5 bestuursleden en dat is wat ons betreft echt te weinig, zeker als je de ambitie hebt om iets te betekenen in het huidige, zeer dynamische, zorglandschap. We zullen dan ook zeker actief initiatief nemen om met de leden in dialoog te gaan over de koers van de vereniging en dan komt ongetwijfeld ook de bestuurlijke situatie van de VMZ aan de orde.

Al met al zijn we een vereniging “under construction”. Een uitdagende klus staat ons te wachten, maar voor het zover is gaan we eerst kerst vieren en het jaar 2017 uitluiden.

Mede namens Margriet, Simone, Saskia, Erik en Rik wens ik jullie een mooie kerst, een gezellige jaarwisseling en alvast een inspirerend 2018.

Jan Willem Pijpers

Voorzitter VMZ

Recent Posts