In de geest van Els Borst-Eilers

 In Column

Rik van Dommele, vice-voorzitter

U weet wellicht dat de VMZ warme banden heeft met Marius Buiting, de bevlogen duizendpoot van de zorg in Nederland. Marius probeert, net als de VMZ, partijen binnen de zorg samen te brengen om zo de zorg in Nederland beter en betaalbaarder te maken.

Hij was een paar jaar geleden spreker op ons najaarscongres en de VMZ maakt al een paar jaar gebruik van Marius’ gastvrijheid door te vergaderen in zijn kantoorruimten (van harte aanbevolen trouwens). In die kantoorruimten werd eind oktober de Els Borst Foyer geopend. Deze foyer is bij uitstek een ontmoetingsplaats voor mensen uit de zorg.

Ik vind het mooi dat de in 2014 tragisch om het leven gekomen Els Borst op deze manier wordt geëerd. In deze tijd van nepnieuws, tweespaltzaaiers en narcistische politici is zij voor mij een baken in een woelige wereld. Zij belichaamde de eigenschap die ook bovenaan mijn streef-lijstje staat: integriteit.

Begonnen als arts, ooit ziekenhuisdirecteur bij het UMCU, hoogleraar, vicevoorzitter van de gezondheidsraad en vandaar de politiek in gerold. Zij durfde heikele medisch-ethische onderwerpen zoals euthanasie op de agenda te zetten, maar altijd met respect voor andersdenkenden.

Zo’n vrouw verdient een standbeeld, nou ja, een foyer in het Piet van Dommelen (nee, geen familie) is ook goed.

Ik wens dat wij allen met die integriteit dagelijks ons steentje bijdrage aan de zorg in Nederland!

Recent Posts