Van de bestuurstafel, november 2017

 In Nieuws

Op het moment van schrijven is het eerste GROW-event alweer twee weken achter de rug.

In die tijd heb ik alles nog eens goed op me in laten werken en kom ik tot de conclusie dat we een interessante start gemaakt hebben.

Een start die past bij de ambitie van de VMZ om (andere) verbindingen te leggen binnen het zorglandschap. Andere verbindingen tussen partijen in de zorg en het sociaal domein die leiden tot betere zorg aan de individuele patiënt, cliënt, burger.

Een start die, wat mij betreft, nog te veel is blijven hangen in abstracties en naar een veel concreter niveau moet. Het gaat erom, om met Rachelle van der Linden te spreken, onszelf te verwonderen over wat er in de zorg gebeurt. De dagelijkse praktijk waarin soms ogenschijnlijk eenvoudige zaken gewoon niet geregeld worden vanwege schotten in financiering, regelgeving of domweg het elkaar niet kennen en benutten van een ieders kennis en expertise.

De uitdaging voor mij in 2018 is om op concreet niveau verbindingen te leggen en zorg ook echt beter te maken. Werken vanuit onze dagelijkse praktijk is daarbij een prima vertrekpunt.

De evaluaties van de deelnemers aan het event stromen inmiddels binnen en tijdens de komende bestuursvergadering gaan we ons buigen over de uitkomsten en verbetersuggesties om daarna te komen tot een gedegen plan van aanpak in 2018. Een plan van aanpak waarin de woorden concreet en innovatief hand in hand zullen gaan.

Naast het evalueren van het event zullen we ook onze eigen rol als bestuur kritisch beschouwen. Wat leren we van de twee jaar die achter ons liggen en wat betekent dat voor onze samenwerking in het komend jaar. De interactie tussen het bestuur en de leden is eveneens een belangrijk thema en tot slot rijst ook de vraag hoe we verder gaan nu een aantal vacatures niet is ingevuld. Genoeg te bespreken dus met elkaar en ook met de leden. Eén ding staat daarbij voor mij als een paal boven water en dat is dat we met het eerste GROW-event een mooie start hebben gemaakt op basis waarvan we verder kunnen om straks het verschil te maken en als VMZ uiterst relevant te zijn!

Jan Willem Pijpers

Recent Posts