Van de bestuurstafel, oktober 2017

 In Nieuws

Inmiddels nadert 30 oktober met rasse schreden het najaarscongres! Aangezien het aantal aanmeldingen van de leden wat achterbleef bij onze verwachtingen hebben we jullie een brief gestuurd waarin we het hoe en waarom rond dit congres nog eens uiteengezet hebben. Van een aantal van jullie hebben we inmiddels ook reactie gekregen en daaruit blijkt in ieder geval dat de kwaliteit van het inhoudelijk programma hoog gewaardeerd wordt.

Verder is het goed te merken dat er ook een flink aantal niet-leden aanwezig zal zijn. Kennelijk voelen zij zich aangesproken door ons programma en ik ben ook heel benieuwd naar hun inbreng. Dat helpt ons weer verder in het bepalen van de koers van de vereniging.

Tijdens de ALV die vooraf gaat aan het congres zijn we voornemens een aantal nieuwe bestuursleden voor te dragen. De afgelopen periode hebben wij als bestuur kennis gemaakt met een drietal belangstellenden en het lijkt erop dat we weer richting een voltallig bestuur gaan. Benieuwd of de leden zich kunnen vinden in onze voordracht.

Tot slot hebben we 6 oktober jl. onze jaarlijkse sponsormiddag georganiseerd. Met de diverse sponsoren hebben we gesproken over de nieuwe koers van de vereniging en over de vraag hoe zij hier tegenaan kijken. Daarbij hebben we hen ook uitgenodigd actief mee te denken over de toegevoegde waarde die zij vanuit hun bedrijf kunnen leveren. Deze vraag werd zeer op prijs gesteld en ook als logisch gezien als het gaat om de vraag wat vereniging en sponsoren elkaar te bieden hebben. Een uitermate vruchtbaar gesprek wat mij betreft!

Maar nu eerst 30 oktober. Mocht je je nog niet aangemeld hebben voor het congres, dan wel de ALV, aarzel dan niet dit alsnog te doen!

Tot de 30e!

Jan Willem Pijpers.

Recent Posts