Van de bestuurstafel, juni 2017

 In Nieuws

In de vorige nieuwsbrief gaf ik al aan dat we druk doende zijn met de organisatie van onze “events nieuwe stijl”. Inmiddels weten we dat 30 oktober de datum zal zijn die je in ieder geval in de agenda moet reserveren. Zeer binnenkort horen jullie meer over aanpak, tijd, plaats, inhoud en alle andere zaken die deze dag van belang zijn. Een belangrijke stap in de vernieuwing van onze vereniging en ook spannend om te gaan ervaren wat jullie ervan zullen vinden. Ik ben in ieder geval uitermate optimistisch gestemd over het innovatief en kwalitatief gehalte van het geheel. Daarbij is het leuk om te ervaren dat er steeds meer betrokkenheid is van steeds meer leden van de VMZ. De vereniging gaat steeds meer leven en dat maakt het leuk om bestuurlijk actief te zijn.

Dat brengt mij op de noodzakelijke roulatie binnen het bestuur. Zoals het er nu uitziet gaan er op de korte termijn een tweetal vacatures ontstaan. In deze nieuwsbrief vinden jullie de vacatureteksten die een beeld geven van de aard van het werk en de tijdsinvestering die daarmee gepaard gaat. Uiteraard hopen we dat er bij jullie interesse is om een bestuurlijke functie te gaan vervullen. Ik ben natuurlijk bereid jullie nader te informeren en motiveren als je daar behoefte aan hebt. Mocht er na een paar weken niemand gereageerd hebben, dan gaan we als bestuur mogelijk leden persoonlijk benaderen om er op die manier voor te zorgen dat het bestuur op sterkte blijft. Dat is echt cruciaal voor een vereniging die vitaal is en het verschil wil maken.

Voor nu wens ik iedereen een mooie zomer toe en we spreken elkaar in ieder geval op 30 oktober!

Jan Willem Pijpers, voorzitter.

Recent Posts