Van de bestuurstafel, mei 2017

 In Nieuws

Zoals bij jullie bekend zijn we eind vorig jaar in zee gegaan met een tweetal partners, VET en Resilience, die onze vereniging gaan helpen met het verbeteren van de marketingstrategie en het moderniseren van de wijze waarop wij onze congressen en andere bijeenkomsten organiseren.

De afgelopen periode zijn de communicatiecommissie en de themacommissie met hen aan de slag gegaan en de eerste indrukken zijn veelbelovend. Het leuke ervan vind ik zelf dat je er ook achter komt dat je moet oppassen niet al te ouderwets te worden. Onbewust zit je vast in het denken vanuit bekende patronen en het is inspirerend om te ervaren dat je vanuit nieuwe invalshoeken ook tot heel andere inzichten kunt komen.

Daarom kijk ik uit naar het najaar waarin we een aantal “events nieuwe stijl” op de rol hebben staan. Ook wordt gewerkt aan een goede invulling van de bijeenkomst met Eric Gerritsen. Voor de zomer zal dat niet meer gaan lukken, maar kort erna zeker wel!

Begin dit jaar heeft Rick Hogenboom het bestuur van de VMZ verlaten. Dit vanwege het aanvaarden van een bestuurlijke functie. Het bestuur heeft zich beraden over de invulling van de vacature die Rick achter laat. Voorlopig willen we doorgaan met 7 leden. Statutair gezien hebben de bestuursleden een zittingstermijn van drie jaar en is er geen mogelijkheid tot herbenoeming. Een rooster van aftreden zal dan ook snel gemaakt moeten worden. Wij voorzien continuïteitsproblemen als gevolg van deze statutaire regel. Het voltallige bestuur zal immers eind volgend jaar vervangen moeten zijn. Voor de komende ALV, eind dit jaar, zijn we dan ook een wijzigingsvoorstel aan het voorbereiden.

Daarnaast gaan we binnenkort twee vacatures stellen voor nieuwe bestuursleden. Een profielschets is inmiddels in voorbereiding waarover jullie de komende nieuwsbrief meer kunnen lezen. In ieder geval gaan we op zoek naar iemand met affiniteit op het vlak van marketing. Als je nu al interesse of vragen hebt, aarzel dan niet om contact met één van ons op te nemen.

Jan Willem Pijpers
Voorzitter

Recent Posts