Van de bestuurstafel, april 2017

 In Nieuws

Het is vandaag 10 april en dus kunnen we alweer terugkijken op het voorjaarscongres van onze vereniging.

De congrescommissie heeft wederom een stuk vakwerk afgeleverd. Een actueel en relevant thema, een inspirerende dagvoorzitter en sprekers die de zaal prima aan het denken konden zetten.

Wat mij betreft werd helder dat er nog heel wat moet gebeuren om ervoor te zorgen dat de cliënt goed bediend wordt bij zijn vraag om ondersteuning. Ondersteuning die nodig is om ook daadwerkelijk regie te kunnen voeren.
Telkens weer werd duidelijk dat samenwerking tussen gemeenten (sociaal domein) en gezondheidszorg (1e, 2e en 3e lijn) noodzakelijk is om samen met de cliënt tot de juiste keuzes te komen en er daarmee ook voor te zorgen dat de betaalbaarheid in het vizier blijft.

En die samenwerking, daar valt nog een wereld te winnen. Erik Gerritsen nodigde ons uit het initiatief te nemen en bood aan de handschoen samen met ons op te willen pakken. En die uitdaging gaan we als vereniging graag aan.

Het streven is rond de zomer een bijeenkomst met VWS te organiseren om aan de aan de hand van concrete casuïstiek te komen tot werkbare, direct in de praktijk toepasbare, verbetervoorstellen.

Bij mij roept dit tegelijkertijd de vraag op of dan ook niet veel meer organisaties lid moeten kunnen worden van onze vereniging. Ik denk dan met name aan organisaties in het sociaal domein. Dit zou de effectiviteit van de VMZ als netwerkvereniging en platform voor vernieuwing in de zorg zeer ten goede kunnen komen. De komende periode gaan we ons, mede naar aanleiding van het congres, nog eens buigen over deze vraag. Binnen het bestuur, maar zeker ook in dialoog met jullie!

Jan Willem Pijpers
Voorzitter

Recent Posts