Van de bestuurstafel, december 2016

 In Nieuws

Meestal zijn algemene ledenvergaderingen iets voor de echte liefhebber en matig bezocht. De ALV tijdens het najaarscongres liet goed zien hoe groot de betrokkenheid van de VMZ leden is. Het hoofdonderwerp was de koers die het bestuur nu, 1 jaar na de fusie, wil inslaan. Het is duidelijk dat de leden akkoord gaan met een extra inspanning in de komende jaren om te proberen onze vereniging nog aantrekkelijker te maken.

Meer en andersoortige activiteiten voor een grotere groep leden, gericht op vormgevers in de zorg. Dat is de korte samenvatting; voor een uitgebreider verslag verwijs ik naar de concept notulen die in de volgende Nieuwsbrief zullen staan.

In het verlengde van deze koers heeft het bestuur op 9 december met de themacommissie gesproken over de opzet voor het voorjaarscongres 2017.

Het belooft een sprankelend nieuw jaar te worden.

Ik hoop dat u de komende weken momenten van rust en bezieling (zie ook de column) zult vinden.

Rik van Dommele
vice-voorzitter

Recent Posts