Van de bestuurstafel, november 2016

 In Nieuws

2017 wordt een spannend jaar voor de VMZ. Het bestuur wil de daad bij het woord gaan voegen en aan de gang met het beleid. We willen groeien in omvang en met onze activiteiten een breder spectrum van de zorg bestrijken. Hiermee gaat onze vereniging wel veranderen. Dit willen we op de ALV met u bespreken.

Om die verandering vorm te geven willen wij externe hulp inhuren.Op 18 november heeft het bestuur de voorstellen van 5 aanbieders vergeleken. Onze inschatting is dat deze ondersteuning een flinke extra kostenpost met zich mee brengt. Ook deze financiele consequenties willen op de ALV met u bespreken.

Geef uw mening en kom naar de ALV.

Rik van Dommele
vice-voorzitter

Recent Posts