Eeuwig leven

 In Column

Rik van Dommele, Manager Radboudumc Nijmegen

De eerste bronnen die aantonen dat mensen op zoek gingen naar een middeltje dat een eeuwig leven garandeerde, dateren uit de 7e eeuw. In Arabische geschriften duikt het woord “al iksir” (door ons verbasterd tot elixer; het betekent zoiets als wonderbaarlijke substanties) op. In de recepten voor elixers komen vooral vloeibaar goud, kwik, zwavel en thee voor.

Ik zou zeggen: ‘’don’t try this at home’’.

Recentelijk heeft dr. Andrea Maier in het programma Zomergasten beweerd dat het met gemak haalbaar moet zijn om ons allemaal gezond 130 jaar te laten worden.De Britse gerontoloog Aubrey de Grey (zie foto) heeft zelfs 3 miljoen dollar in het Methusalem muizenfonds gestopt voor diegene die het eeuwig leven significant dichterbij brengt. Hoewel zijn foto misschien anders doet vermoeden is Aubrey slechts 53 jaar oud, maar dat terzijde.

Misschien dat cryotherapie die hoofdprijs opstrijkt. Op het Nijmeegse filmfestival Inscience zag ik onlangs de film ‘’Realive’’ waarin Tom Hughes in 2116 weer tot leven wordt gewekt. Tom bleek het 100 jaar later nog prima te doen, dat zag er veelbelovend uit. Maar ja, dat was een SF film.

Al die wenkende perspectieven staan in schril contrast met Marli Huijer, onze Denker des Vaderlands, die er juist voor pleit om te aanvaarden dat sterven bij het leven hoort. De vraag is natuurlijk wel of de overheid ons daarbij nog een handje moet helpen door een levenseinde pil te verstrekken.

Voorlopig vind ik die 130 jaar wel een mooie leeftijd; ik ga geen elixer van goud, kwik en zwavel drinken.

Recent Posts

Leave a Comment